huisregels header

Huisregels

Het doel van deze huisregels is om voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Je wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen je vergoed krijgt. Kernfysio draagt niet de verantwoordelijkheid voor jouw vergoeding voor fysiotherapie.
 • Je dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Wij zijn anders genoodzaakt kosten voor deze behandeling bij jou in rekening te brengen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
 • Indien je een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat, dan is Kernfysio niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor eventueel verlies en/of diefstal. Eveneens is Kernfysio niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wil je bij parkeren van fiets of auto op de daarvoor bestemde plaatsen, zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.
 • Maak de trainingsapparatuur na gebruik met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.
 • Gebruikt materiaal (kegels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het KNGF. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.
Deel deze pagina op